minimalism

3 filmy na Netflix, które każdy minimalista musi obejrzeć! | 3 Netflix movies that every minimalist should watch

{Scroll down for English version}

Jeśli jesteście wkręceni w minimalizm, albo dopiero chcecie się wkręcić – nieważne. Każda z tych trzech propozycji platformy Netflix jest po prostu genialna i na pewno przypadnie Wam do gustu. Pandemia sprzyja spędzeniu czasu na oglądaniu filmów, więc zaparzcie swoją ulubioną herbatę albo otwórzcie wino, odpalcie ulubione świecie i oddajcie się filmowemu klimatowi minimalizmu.

 

1. Minimalizm: Dokument o rzeczach ważnych

To opowieść dwóch Amerykanów: Joshuy Fields Millburn i Ryana Nicodemus. Pokazuję ich drogę do minimalizmu, jak wpłynął na ich życie. Film przedstawia ich książkowe tournee po Stanach Zjednoczonych. Gwarantuję, że po tym filmie będziecie mieli ochotę zacząć robić porządki w szafach i nie tylko! Ogromny motywacyjny kop do uporządkowania (nie tylko materialnych) spraw!

2. Dylemat społeczny

Dla mnie nieco depresyjna produkcja, ale BARDZO WAŻNA. To dokument, w którym eksperci technologii (byli pracownicy Google, YouTube, Twittera) tłumaczą, jak zaprojektowane są media społecznościowe, i jakie – niestety nie zawsze pozytywne – skutki niesie nam ich użytkowanie. Nie jest do film konkretnie nt. minimalizmu, ale – minimalizm jako taki tyczy się ograniczania – więc tutaj kwestia ograniczenia mediów społecznościowych i Internetu jest bardzo ważna. Polecam te pozycję każdemu, niezależnie od tego, czy po drodze jest Wam z minimalizmem, czy nie.

3. Minimalizm: Czas na mniej

To dokument – pokłosie filmu numer jeden. Joshua Fields Millburn i Ryan Nicodemus opowiadają o ruchu społecznym minimalistów, jaki się stworzył po premierze ich książki i pierwszego filmu. Super propozycja, dla osób, którzy obejrzeli już Minimalizm: Dokument o rzeczach ważnych, a także dla osób, które z filozofią minimalizmu już się bratają jakiś czas.

Oglądaliście już te filmy? Co o nich myślicie? A może dodalibyście coś do tej listy? Uściski!
Monia

{English version below}

If you are already into minimalism, or just want to get into it – doesn’t really matter. All of these three movies on the Netflix platform are ​​just brilliant and you will surely like them. The pandemic is conducive to spending time watching movies, so make your favorite tea, or open your favorite wine, light up some candles and enjoy the minimalist movies!

1. Minimalism: A Documentary About the Important Things

This is the story of two Americans: Joshua Fields Millburn and Ryan Nicodemus. It shows their path to minimalism and how it influenced their lives. The film presents their book tour of the United States. I guarantee that after this movie you will want to start cleaning up wardrobes and more! A huge motivational kick to start decluttering all of your live spaces!

2. The Social Dilemma

A bit depressing production for me, but VERY IMPORTANT. It is a document in which technology experts (former employees of Google, YouTube, Twitter) explain how social media is designed and how – unfortunately not always positive – it affects us. It’s not a movie specifically about minimalism, but – minimalism as such is about limiting – and I believe the issue of limiting social media and the Internet is very important. I recommend this position to everyone, regardless of whether you are on the way with minimalism or not.

3. The Minimalists: Less Is Now

It’s a document – the aftermath of the number one movie. Joshua Fields Millburn and Ryan Nicodemus talk about the minimalist social movement that emerged after the premiere of their book and first film. A great proposition for people who have already watched Minimalism: A documentary about important things, as well as for people who have been fraternizing with the philosophy of minimalism for some time.

Have you watched these movies yet? What do you think about them? How about adding something to this list? Hugs!
Monia

?  photography: Canva.com

Sharing with you my thoughts about minimalism, zero waste, and slow life. I write in ??&??

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *