minimalism,  zerowaste

6 powodów dla których warto pić kranówkę | 6 reasons why you should drink tap water

{Scroll down for English version}

 

Nie jestem zwolenniczką picia wody z plastikowych jednorazowych butelek. Staram się korzystać z bardziej przyjaznych środowisku rozwiązań. W domu piję kranówkę, w pracy mam dostęp do filtrującego dystrybutora, jeśli się poruszam – staram się mieć przy sobie butelkę wielorazowego użytku. Ja mam taką metalową butelkę – wygląda bardzo stylowo, do tego utrzymuje temperaturę napoju. Kupiłam ją na wakacjach i idealnie się sprawdziła! W upalne dni dostarczała mi orzeźwienia, a w chłodne wieczory służyła jako termos.

Poniżej znajdziecie kilka powodów, dlaczego uważam, że warto pić wodę z kranu.

1. To super wygodne!

Twoja lista zakupów może nie jest dużo krótsza, ale torby z zakupami zdecydowanie… lżejsze! Będąc w mieszkaniu, w pracy czy na uczelni, zawsze masz wodę pod ręką. Dzięki ostatnim działaniom m.in. Fundacji Czyściutko, w Polsce w przestrzeniach publicznych coraz częściej można spotkać poidełka, z których można korzystać za darmo czy otrzymać darmową wodę w restauracjach i kawiarniach.

2. Oszczędzasz!

Picie wody z kranu sprawia, że możesz zaoszczędzić pieniądze, które wydałbyś na butelkowaną wodę. Według badań, finalny koszt butelkowanej wody w ponad 90% stanowi jej opakowanie, reklama i dystrybucja. Woda, którą popularne firmy sprzedają w butelkach jest rozlewana do nich bezpośrednio ze źródła, bez dodatkowego uzdatniania. Jeśli nie widać różnicy, po co przepłacać?

3. Nie zaśmiecasz środowiska!

Plastikowa butelka typu PET rozkłada się… nawet 1000 lat (źródło). Unikając napojów w plastikowych butelkach, przyczyniasz się zatem do zmniejszenia ilości plastikowych odpadów! How cool is that?

4. Dostarczasz organizmowi minerały

Woda z kranu posiada minerały w tym biopierwiastki takie jak wapń i magnez. Ich ilość jest zależna od miejsca np. w Warszawie: jest to ok 250 mg/l, a w Krakowie: ponad 300 mg/litr. Denerwuje Cię kamień osadzający się w czajniku? To są właśnie cenne minerały (źródło).

5. Kranówka w Polsce jest bezpieczna

W ostatnich latach gruntownie zmodernizowano systemy uzdatniania wody. Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Łódź, Lublin, Katowice i wiele innych miast mają teraz świetną wodę (źródło).

6. Działasz zgodnie z filozofią #ZeroWaste!

Myślisz o innych i o planecie, wiesz, że Twoje małe decyzje mają wpływ na świat, w jakim żyjemy. Dajesz dobry przykład innym. Po prostu jesteś super!

Pij kranówkę ?
Monika

___

{English version below}

 

I am not a big fan of drinking water from plastic bottles. I try to use more environmentally friendly solutions. At home I drink tap water, at work, I have access to a filtering distributor. I always try to have a reusable bottle with me. I have a stainless steel one – it looks very stylish, and keeps the drink temperature. I bought it on vacation and it worked perfectly! On hot days it provided me with cool refreshments, and on cold evenings I was using it as a thermos.

Below you will find 6 reasons, why you should also drink tap water. 

1. It’s super convenient!

Your shopping list may not be much shorter, but your shopping bags will be definitely … lighter! When you are in your house, at work or at university, you always have easy access to it. Also, the trend of drinking tap water is getting more popular everywhere, and you can find good water depositors in public areas (like parks, city centers) or free water in restaurants or coffeehouses.

2. You save money!

Drinking tap water means you can save money that you would spend on bottled water. According to researches, 90% of the final cost of bottled water is in its packaging, advertising, and distribution. Water that popular companies sell in bottles is poured into them directly from the source, without additional treatment. If you can’t see the difference, why should you overpay?

3. You don’t litter the environment!

That is already over littered. A plastic PET bottle is decomposing for… up to 1000 years. By avoiding drinks in plastic bottles, you contribute to reducing the amount of plastic waste! How cool is that?!

4. You give your body precious minerals

Tap water has minerals in it, such as calcium and magnesium. Their amount depends on the place, e.g. in Warsaw: it is about 250 mg / l, and in Cracow: over 300 mg/liter. Are you annoyed by the stone that builds up in the kettle? These are precious minerals! (My source refers to water in Poland only).

5. Tap water is safe water

In most of Europe countries, you’ll find it safe to drink tap water. It’s definitely safe in Poland, where water treatment systems have been thoroughly modernized in recent years. The (updating) list of countries where it’s safe to drink tap water you will find here. 

6. You’re living #zerowaste lifestyle!

You think about others and the planet. You know that your small decisions affect the world we live in. You are a great example to follow. You are just awesome!

Keep drinking tap water ?
Monika

Sharing with you my thoughts about minimalism, zero waste, and slow life. I write in ??&??

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *