go for less - monika korthals
minimalism

Kolekcjonuj wspomnienia, nie rzeczy | Collect memories, not things

{Scroll down for English version}

 

Wszyscy kochają piękne, nowe rzeczy. Na pewno są tańsze niż psychoterapia, ale czy naprawdę na długo satysfakcjonują?

Jakiś czas temu stworzyłam listę rzeczy, które sprawiają, że jestem naprawdę bardzo szczęśliwa. Byłam naprawdę zaskoczona i jednocześnie dumna z siebie, że zakupów nie ma na tej liście. Ale moje podróże były. Całkiem wysoko.

Praca wypełnia Twoje kieszenie, ale to podróże wypełniają Twoją duszę

Nadal pamiętam moje pierwsze prawdziwe wakacje, kiedy poleciałem z grupą  przyjaciół do Hiszpanii. Byłem wtedy studentką i ciężko pracowałam przez cały sezon letni w barze, żeby zarobić na utrzymanie w obcym mieście i na wakacje. Nigdy nie zapomnę pierwszego lotu samolotem, smaków i zapachów na targu La Rambla, kąpieli w oceanie w pełni księżyca, architektury Gaudiego, długich rozmów z przyjaciółmi… Chyba nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że sprawiamy, że nasza więź staje się silniejsze (te osoby nadal są moimi najlepszymi przyjaciółmi, a minęło sporo czasu!). Wtedy zrozumiałam, że podróżowanie to coś, od czego zdecydowanie chcę się uzależnić.

„Podróżowanie pobudzą naszą wyobraźnie, karmi ciekawość i uświadamia, ile nas łączy” – Deborah Lloyd

Od tematego czasu miałam bardzo dużo szczęścia i udało mi się odwiedzić więcej obcych krajów. Moje podróże nauczyły mnie doceniać to, co mam, ludzi wokół mnie, moją pracę, gdzie mieszkam i skąd pochodzę. Pokazały mi także, jak bardzo podobni do siebie jesteśmi jako ludzie, mimo tego, że dzielą nas kilometry. Ludzie mają takie same obawy, marzenia i potrzeby na całym świecie. Podróżowanie czyni pokornym. To sprawia, że ​​przełamuje się stereotypy, w które (być może) się wierzy.

Barcelona, Spain, September 2013
Barcelona, September 2013
Podróżowanie czyni cię bogatszym

Obecnie siedzę w swoich 56 metrach kwadratowych. Nie wyremontowałam sypialni, bo postanowiłam przeznaczyć oszczędności na ostatnie wakacje. Czy żałuję, że spędzam pandemię w mieszkaniu z sypialnią, z którą nie bardzo się lubię? W żadnym wypadku. Mam cudowne wspomnienia, które teraz dodają mi tak potrzebnej otuchy i są jak miód na moje serce. A Ty, lubisz podróżować?

Wspominajcie dobre chwile jak często możecie☀️
Monika

___

{English version below}

 

We all love beautiful, new things. They are cheaper than psychotherapy, for sure, but are they really long satisfying?

Some time ago, I created a list of things that make me really, really happy. I was really surprised and kinda proud of myself at the same time, that shopping wasn’t on that list. But my travels were. Pretty high.

Barcelona, 2013
 Barcelona, September 2013
Jobs fill your pocket, but adventures fill your soul

I still remember my first real vacation, when I flew with a group of my friends to Spain. I was a student back then and I was working hard all summer season in a bar. I will never forget the first plane flight, the smells on the La Rambla Market, bathing in the Ocean in the full moon, Gaudi architecture, the long talks with friends… I guess we weren’t even aware of the fact, that we’re making the connection even stronger (and duh! they’re still my best friends!).

„Travel sparks our imagination, feed our curiosity & reminds us how much we all have in common” – Deborah Lloyd

Since then I was blessed and encouraged to visit way more countries. My travels taught me to appreciate what I have, people around me, my job, where I live, and where I come from. It also showed me how the same people are everywhere you go, although it can be a completely different place on earth. People have the same fears, dreams, and needs all around the globe. Travelling makes you humble. It makes you break the stereotypes you (maybe) had believed in.

Pineda del Mar, Spain, 2013
Pineda de Mar, Spain, 2013
Travel Is The Only Thing You Buy That Makes You Richer

So currently, I am sitting in my 56 square meters flat. I didn’t renovate the bedroom for the sake of taking my last trip. Do I regret spending pandemic in an unrenovated apartment? Hell no. I have beautiful memories, that now cheer me up and remind me of the good times I was blessed to live. Do you like traveling too?

Enjoy your memories as often as you can ☀️
Monika

Sharing with you my thoughts about minimalism, zero waste, and slow life. I write in ??&??

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *